Výborová schůze H-DC Moravia 27.2.2011 – zápis

Zápis č.3/11 ze schůze výboru H-D Club Moravia 27.2.2011
v Jablonném nad Orlicí

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, viceprezident&webmaster Viktor Šorf, roadcaptain Carlos Štarman, secretary&treasurer Ivoš Bruža, omluven security Miki Moskva

A.Kontrola úkolů z předchozích jednání:

11.02.02 revize hospodaření 2009 a 2010 – revize hospodaření klubu H‑DCM za r.2009 a 2010 se uskutečnila dne 7.2.2011 za účasti jmenované kontrolní skupiny revizorů účtu Ivoš Kadlec, Stanley Richter a Lea Fialová a za přítomnosti viceprezidenta klubu Viktora Šorfa.
Skupina zpracovala z výsledků revize dva materiály
– Zápis z provedené kontroly vedení účetnictví H‑DCM za období 2009 a 2010, zpracovaný za kontrolní komisi ve věci účetní Leou Fialovou
– Návrh kontrolní komise pro výbor H‑DCM ve věci stabilizace stavu financí H‑DCM na rok 2011-2012
Oba materiály předal od revizní komise výboru viceprezident Viktor Š. a všem členům výboru byly tyto zaslány 24.2.2011 revizní komisí (e-mail zaslala Lea Fialová).

11.02.03 stanovisko výboru k výsledkům revizní komise – výbor klubu se bude zprávami revizní komise zabývat na příští výborové schůzi se záměrem přijmout k tomu své stanovisko případně závěry. K tomu
– každý člen výboru se se zprávami důkladně seznámí a připraví si vlastní stanovisko
– treasurer Ivoš B. předpřipraví osnovu výborového stanoviska

11.02.04 chování Vasila Fedorka – příští výborová schůze se bude zabývat chováním Vasila Fedorka
a z toho vyplývající závěry pro členskou schůzi. K tomu si každý člen výboru připraví své stanovisko k tomu.

11.02.05 návštěva H-DC Hellas – sekretář informoval o mailové komunikaci se zástupcem řeckého H-DC s tím, že řečtí kamarádi mají v plánu se stavit u nás při cestě na Super-Rally v Litvě, ale s příjezdem až ve středu 8.6.2011 pozdě odpoledne, kdy náš klub bude už na Pit Stopu u Varšavy.
Bude jim odpovězeno, že náš program měnit již nemůžeme a náš president jim může zprostředkovat ubytování v Dyjákovicích a návrh na STP v Brně při zpáteční cestě ze SR.

B. Nové úkoly a body

11.03.01 mimořádná členská schůze – výbor svolává v souladu s čl. VIII., bod 1. Stanov klubu mimořádnou členskou schůzi na sobotu 30.dubna 2011 v 16,30 hod. v hotelu SANTON v Brně-Bystrci – na přehradě (v termínu 1. mile H‑DCM). Hlasování 4/0/0.

11.03.02 noví friend – zájem o vstup do členské základny klubu projevili Pavel Pešta a Renata Peštová. Výbor souhlasí po splnění stanovených podmínek s jejich přijetím do pozic frienda – hlasování 4/0/0.

11.03.03 příští schůze výboru – příští schůze výboru H‑DCM se uskuteční ve čtvrtek 24.3.2011 v 17,30 hod. v Litomyšli. Organizačně zajistí Carlos Š. Vzhledem k závažnému programu včetně potřebné přípravy mimořádné členské schůze je účast všech obzvláště nutná. Hlasování 4/0/0.

Zapsal: Ivoš Bruža, sekretář
Schválil: Zdenál Šoula, prezident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout