Výborová schůze H-DC Moravia 27.8.2011 – zápis

Zápis č.6/11 ze schůze výboru H-D Club Moravia 27.8.2011 v Táboře

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, viceprezident&webmaster Viktor Šorf, roadcaptain
Carlos Štarman, security Miky Moskva, secretary&treasurer Ivoš Bruža.
Dále byli účastni členové klubu, kteří byli přítomni mimořádné členské schůze
v místě a v čase.

11.06.01 V souladu se stanovami klubu projednal výbor vyloučení dale uvedených příznivců/friendů pro neplnění povinností, konkrétně nezaplacení členského příspěvku za rok 2011 a to ani v dodatečné lhůtě a upozornění a výzvě k zaplacení. Jedna se o: Hrdinová Radka, Jakoubek Gejza, Jokeš Jiří, Jokešová Alena, Ligurská Monika, Pospíšilová Renata, Toffanin Jiří, Vorlíčková Zlata, Zajíčková Zita, Zielinská Kristína.
Hlasováno o každém jednotlivě. Schváleno vyloučení všech výše uvedených: 5 / 0 / 0
11.06.02 Viceprezident Viktor projedná záležitost s Milanem Randiakem – Sumcem s tím, že jeho pozice je jiná v tom, že má přerušené plné členství. Pokud nebude Sumec dál se účastnit činnosti klubu jako friend a plnit s tím spojené povinnosti včetně placení členských příspěvků, předloží výbor výroční členské schůzi návrh na jeho vyloučení.

Zapsal: Ivoš Bruža, sekretář
Schválil: Zdenál Šoula, prezident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout