Výborová schůze H-DC Moravia 28.1.2011 – zápis

Zápis č. 2/11 ze schůze výboru H-D Club Moravia dne 28.1.2011
v Poděbradech

Přítomni: prezident Zdenál Šoula, viceprezident Viktor Šorf, security Miki Moskva,treasurer&secretary Ivoš Bruža, omluven road captain Carlos Štarman

A.Kontrola úkolů u předchozích jednání

10.10.04 hlavní sraz Dyjákovice: prezident Zdenál Š. informoval, že nemůže zaručit, že v době proponovaného termínu konání hlavního srazu bude areál v Dyjákovicích provozuschopný a stávající nájemce bude ještě tuto nemovitost vůbec provozovat. Z toho důvodu výbor vzal na vědomí, že hlavní sraz ve stanoveném a zveřejněném termínu 26.-28.8.2011 se uskuteční na jiném místě. K tomu garant Viktor Š. spolu s vytvořeným týmem bezodkladně začne řešit náhradní místo konání a bude výbor neprodleně a průběžně informovat.

B. Nové úkoly a body

11.02.01 Výbor se zabýval a obsáhle diskutoval o průběhu výroční členské schůze zejména v bodě, týkajícím se výsledku hospodaření předchozího období. Přesto, že názory na průběh jednání v uvedeném bodě a z toho vyplývající dopady (např. viz tlumočené hodnotící vyjádření člena Vasila Fedorka) byly mezi členy výboru různé, většinový názor členů výboru byl ten, že příprava výboru v tomto bodě byla špatná (spíše žádná) a nebyla k tomu využita výborová schůze, konaná 2 hodiny před výroční členskou schůzí, tak jako navíc nebyla využita za tím účelem pokladníkem svolaná schůzka s prezidentem a viceprezidentem hodinu pře výborovkou. Chybou rovněž bylo, že pokladník neuzavřel uzávěrkově rok 2009, i když revize účtu Leou F. nebyla a nemohla být z objektivních důvodů provedena, a že výbor po pokladníkovi uzávěrku nevyžadoval.
Za chybu byl většinovým názorem členů výboru označen postup viceprezidenta v tom, že sám jako vysoký představitel klubu a člen jeho výboru se účastnil všech rozhodnutí a usnesení klubu i v oblasti výdajů klubu a přesto, sám nepřipraven, vznášel na členské schůzi otázky na prezidenta a na pokladníka k položkám, které sám předtím vždy odsouhlasil (mimo jediné položky 3 tis.Kč) – čímž vznášel do členské základny pochybnosti a emoce.

11.02.02 Výbor považuje v první fázi za nezbytné, aby se viceprezident v úplném rozsahu zúčastnil revize účtů, kterou za roky 2009 a 2010 bude provádět revizní skupina ustavená na výroční členské schůzi. Viceprezident toto přijal.

11.02.03 Podle výsledku této revize se předpokládá, že výbor k celé záležitosti zaujme společné a jednotné stanovisko, případně že k tomu zaujmou stanovisko jednotlivě členové výboru. Návazně výbor zváží svolání mimořádné členské schůze.

11.02.04 Souvisejícím problémem, kterým se musí zabývat výbor případně členská schůze je chování člena klubu Vasila Fedorka – jak vyplynulo na výroční členské schůzi a jeho nepravdivých tvrzení, která vyjadřoval po skončení VČS. Bude řešeno návazně na předchozí body.

11.02.05 Klubu se ohlásili kamarádi z Řecka, že by chtěli v rámci cesty na SR v Litvě nás navštívit.
Zatím k tomu nejsou ani z jejich strany žádné konkrétnější informace. Sekretář jim odpoví a bude pokračovat v komunikaci s nimi.

Zapsal: Ivoš Bruža, sekretář
Schválil: Zdenál Šoula, prezident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout