Výborová schůze H-DC Moravia 30.4.2010 – zápis

Zápis č.5/10 ze schůze výboru H-D Club Moravia dne 30.4.2010
v Ostravě-Radvanicích

Přítomni: Zdeněk Šoula, Viktor Šorf, Radek Kryštof, , Karel Štarman, Miloš Moskva
Ivo Bruža

A.Kontrola úkolů z předchozích jednání

09.12.01. 1.míle (30.4-2.5.): garant Miloš M. – probíhá. Miloš M. a Stanley . zpracují vyúčtování akce a pošlou mailem pokladníkovi Ivošovi do 28.5.10, aby mohlo být hodnocení akce včetně financí projednáno na příští VS.

09.12.02. hlavní sraz = Bike Week (25.-27.6.): zůstává – garant Karel Š.

09.12.03. Wineland Rally (27.-29.8.): zůstává – garant Zdenál Š.

09.12.04. Poslední míle (2.-3.10.): zůstává, garant Karel Š.

10.02.02. Jarní slavnosti M.Krumlov (7.5.) – zůstává – garant Zdenál Š.

10.02.03. SR Řecko (20.-24.5) – vyplacení úspor za trajekt – provedeno, akce zůstává – garanti akce Viktor Š. a Ivoš B.

10.02.04. Euro Bike Fest Mušov (27.-30.5.) – stan aj., zajišťuje prezident – trvá. Zůstává ve sledování, garant Zdenál Š.

10.02.05 PM 2010 Londýn (12.-14.11.) – upřesněna účast klubu: 6 členů (+3), další zajišťuje Ivoš B.,zůstává v trvalém sledování, garant Ivo B.

10.02.06. Santa Claus Party (11.-12.12.) – projednáno s Rudou Š., projevil zájem o pořádání. Podmínky apod. projedná výbor následně.

10.02.07. Další účast v H‑DCM –Olda Sova – splněno, Ivoš B. projednal a tlumočí zájem člen o přerušení členství a o převedení do pozice příznivce klubu. Hlasováním výboru (5/0) bylo schváleno.

10.02.08. Projednat s klubem Hellas pobyt v ČR (předběžně cca 21.-29.8.)– na SR V Patra – trvá, zůstává ve sledování, odpovědny: P+VP

10.02.09. Návrh pravidel pro pořádání klubových akcí – přeloženo k projednání na některou příští schůzi výboru s dostatkem času a klidu na obšírnou diskuzi.

10.03.01 Aktualizovat evidenci členské základy – částečnou aktualizaci evidence provedl Ivoš B.a předal Viktorovi, dokončení trvá, sekretář do 30.6.2010

10.03.02 Zhotovit pro každého člena klubovou členskou kartu – trvá a upřesňuje se:
– na hlavním srazu provede Stanley fota s aktuálními stroji + portrétové foto (nebo si každý dodá) – se Stanleyem projedná Ivoš
– pozadí zajistí Karlos
– prezident domluvil s Milánkem Podkonickým sponzoring výroby karet. Přislíbený sponzoring od Ivoše B. tento potvrzuje a uplatní podle potřeby na jiný titul.

10.03.05. Činnost kronikáře – Miki M. projedná se Stanleym, aby začal plnit funci „Historiana“, odloženo na příští výbor.

10.03.06. Klubovna – po diskuzi konstatováno, že se jedná o dlouhodobou záležitost, jíž je třeba, aby předcházelo vytvoření podmínek v klubu. Vyřazeno z operativního sledování na VS.

10.03.07. Stav uhrazení členských příspěvků: pokladník vyzval jednotlivě všechny dlužníky, aby uhradili na 1.míli, Vzhledem k počasí většina dlužníků nepřijela. Aktuální stav neplatičů je 18.
Pokladník spolu s prezidentem obvolají zbylé s tím, že poslední termín je hlavní sraz 25.-27.6.10, poté bude výboru navrhnuto vyloučení dle stanov.

10.03.08. Společné pořádání hlavních srazů s H-DCO: k myšlence se vrátíme po přijetí H-DCO do Federace. Vyřazeno ze sledování.

10.03.09. Návrh na přijetí Gora za člena: zůstává k projednání v souladu se stanovami před hlavním srazem.

10.04.01. Systém přístupu členů na klubové web stránky: Viktor Š. projedná telefonicky jednotlivě se všemi full membry způsob přístupu na web
stránky klubu, jejich přístupové heslo, případně konzultaci k používání – splněno.

10.04.02. Hospodaření s propagačními a reklamními předměty klubu: systémově nedořešeno, prozatímně bude postupováno ad hoc případ od případu. Na akci Mušov zajistí Zdenál dovoz prodejních stánků, Ivoš dovoz věcí k prodeji. Prodavače budou řešit na místě prezident a pokladník.

B. Nové body a úkoly

10.05.01. Mimořádná členská schůze H‑DCM: výrob klubu rozhodl o svolání mimořádné členské schůzi při hlavním srazu v sobotu 26.6.2010 v 18 hod. Kromě operativních a průběžných informací členské základně prezident promluví o zásadních otázkách fungování klubu a vznese tuto záležitost do diskuze a vyslovení se členů k dalšímu směřování klubu. Schůze bude svolána web stránkami klubu.

10.05.02. Změny v klubu: prezident podal informaci o sdělení friendů Michala Vlčka–Larryho a Tomáše Čiháka z H-DCP, že vystupují z klubu jako friendové. Výbor to vzal na vědomí.

10.05.03 Změna ve výboru klubu: Radek Kryštof oznámil rezignaci na funkci ve výboru klubu z důvodu své nastávající pracovní angažovanosti v zahraničí od května t.r. s tím, že zůstává členem klubu a akcí klubu se bude přiměřeně možnostem účastnit. Klub toto vzal na vědomí s tím, že na konci roku se k dalšímu působení Radka v klubu vrátí. Výbor nebbude v současnosti doplnění za odcházejícího členu řešit a jeho úkoly a působení si členové výboru rozdělí mezi sebe.

10.05.04. Příští schůze výboru: podle přijatých zásad by měla být ve čtvrtek 3.6.2010. Organizaci přijal za své Viktor Š. v oblasti jižních Čech.- místo Viktor upřesní. V diskuzi k tomu se z účasti na výborové schůzi omluvil Miki M. z aktuálních firemních důvodů. Karlos se omluvil z pracovních důvodů zejména z hlediska čtvrtečního termínu. Na základě toho byl stanoven termín v pátek v 19 hod. a byl vyzván Karlos, aby se snažil přijet, což on nemohl slíbit. K tomu vyjádřil Ivoš svoji výhradu v tom, že hned v sobotu brzo ráno odjíždí z Brna do vzdáleného zahraničí a změna stanoveného termínu ze čtvrtka na pátek pro něho představuje významný problém. Sekretář proto dořešení tohoto problému přenáší na prezidenta a viceprezidenta, jako na vrcholové představitele klubu.

Zapsal: Ivoš Bruža, sekretář
Schválil: Zdenál Šoula, prezident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout