Výborová schůze H-DC Moravia 30.4.2011 + 9.6.2011- zápis

Zápis č.5/11 ze schůze výboru H-D Club Moravia 30.4.+9.6.2011 – konference

Přítomni: ad hoc.

11.05.01 Byl projednán návrh na přijetí Petra Hudlíka jun. za frienda klubu ke dni 30.4.2011. Jmenovaný se v poslední době účastní akcí klubu, velmi aktivně se podílel na zabezpečení 1.míle H‑DCM 2011 v Brně. Ručiteli jsou Ivoš Bruža a Jarek „Čert“ Šlosek.
Schváleno: 4/–/– (Šoula,Šorf,Štarman,Bruža)

11.05.02 Výbor k zajištění organizace návštěvy kamarádů z H-DC Hellas v Brně musí učinit mimořádná operativní organizační opatření, vyplývající zejména z toho, že termín návštěvy byl klubem Hellas sdělen na poslední chvíli a dále z toho, že část členů i výboru byla v té době na SR 2011 Litva.
K tomu výbor schválil finanční částku na část pohoštění kamarádů z H-DC Hellas při návštěvě Brna po SR Litva 2011 ve dnech15.-16.6.2011 v částce do 10.000,- Kč.
Schváleno: 3/–/– (Šoula,Šorf,Bruža)

11.05.03 Výbor ukládá sekretáři Ivošovi B., aby poslal z Litvy sms všem členům H‑DCM s urgentní výzvou, aby se podíleli osobní účastí nebo finančním příspěvkem na zajištění pobytu klubu Hellas v Brně, a s důrazným připomenutím povinnosti člena klubu v tomto směru. Bude rovněž vyžádána neprodlená odpověď členů na tuto výzvu. Sekretář následně vyhodnotí přístup každého jednotlivého člena k této povinnosti našeho klubu vůči klubu, který byl našim garantem pro vstup do H-DCE Federace.
Schváleno:3/–/– (Šoula,Šorf,Bruža)

11.06.04 Výbor v souvislosti s vyloučením Vasila Fedorka z řad členů H‑DCM pro pořádek formuluje jednoznačný výklad Stanov klubu stanov tak, že dotyčný je vyloučen ze všech akcí, pořádaných klubem, a vstup na tyto akce mu není dovolen. Tento princip má obecnou platnost i do budoucna.
Schváleno: 5 / 0 / 0

Zapsal: sekretář Ivoš Bruža
Schválil: prezident Zdenál Šoula

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout