Výborová schůze H-DC Moravia 4.2.2010 – zápis

Zápis č.2/10
ze schůze výboru H-D Club Moravia dne 4.2.2010 v Ostravě

Přítomni: Zdeněk Šoula, Viktor Šorf, Radek Kryštof, Miloš Moskva, Ivo Bruža
Nepřítomen a omluvil se: Karel Štarman

1. Kontrola úkolů z předchozích jednání:
1.1 Předání a převzetí propagačních a reklamních předmětů ukončeno. Radek K. přepočítal,
upřesnil a podepsal předávací protokol, který bude uložen v dokumentaci klubu.
1.2. Změny stanov, schválené výroční členskou schůzí a promítnuté do nového znění byly
zaslány na Ministerstvo vnitra, a jím schváleny a registrovány dnem 20.1.2010. Jsou ve
schváleném úplném novém znění uvedeny na web stránkách klubu.
1.3. Klubové akce projednávané 12.12.09
1.3.1. 1.míle – 1.-2.5.2010, Ostrava a okolí, garant Miloš M. – zůstává
Miloš M. potvrzuje probíhající přípravu, sdělil některé základní informace
a na příští schůzi předloží úplné technicko – organizační zabezpečení a program
tak, aby po schválení mohlo být bezodkladně zveřejněno info na web stránkách
klubu.
1.3.2. hlavní sraz 25.- 27.6.2010 – členové klubu měli podat do VČS návrhy. Jediný
návrh na VČS podal Karel Š. na Mílovy, kde byla již akce před 2 roky. Výbor
předpokládal, že vlastní návrh předloží Karel Š. na dnešním jednání. Protože není
Karel Š. přítomen, překládá se projednání na příští schůzi s tím, že Karel Š.
mezitím zašle základní info všem členům výboru mailem.
1.3.3. Wineland Rally 27.-29.8.2010. Návrh realizovat v zásadě v provedení a za
podmínek loňského roku, tj. v Dyjákovicích. Zdeněk Š. předloží návrh do příští
schůze výboru..
1.3.4. Wild West Rally Boskovice, září 2010.
Upřesněno datum: 18.-19.2010
1.3.5. Poslední míle, 2.-3.10.2010.
Předpokládaná realizace u Žamberka v hotelu u Peštů, ověřena shoda zájmu na
uspořádání u Renaty Peštové.
Na příští schůzi výboru bude stanoven garant z řad členů H‑DCM a rozhodnuto o
finanční režii akce.

2. Další akce
2.1. – 20.2.2010 zabíjačka – hody v Poděbradech v Bikers klubu
2.2. – 3.4.2010 Zahájení sezóny-první jarní vyjížďka pod označením „MORAVIA –
Poděbrady.“ Organizaci, časový režim sjezdů z různých domicilů členů klubu aj.
zajistí a dá včasnou informaci Road Captain Carlos Š.. Kontrola na příští výborové
schůzi.
2.3. – 7.5.2010, Slavnosti vítání jara v Moravském Kumlově
V jednání je další program na sobotu 7.5.10 – Zdeněk Š.
2.4. – 20.5. – 24.5.2010 Ruper Rally 2010 Řecko-Patras. Zajištěny trajekty pro zpáteční
cestu, podařilo se získat ještě výhodnější cenu, pokladník propočte úsporu na
jednotlivé účastníky a vrátí.
Pro cestu tam jsou zvoleny výborem 2 základní cesty – kratší a delší. V 7.týdnu
budou zveřejněny na klubových stránkách další informace.

2.5. – 26.-30.5.2010 Euro Bike Fest Mušov
Budou vyhrazena místa včetně stanu, zajišťuje prezident.
2.6. – 19.6.2010 Rodeo moto party Boskovice
2.7. – 7.-12.9.2010 Faaker See
2.8. – 12.-14.11.2010 Prezidentský meeting 2010 Londýn,.
Výbor klubu bude organizovat účast členů. S ohledem na omezený počet účastníků
vč. ubytování a podle požadavků Federace H-DCE je potřeba přihlášení včetně
příslušné zálohy zajistit již v této době. Pokladník-sekretář osloví členy klubu a
zajistí výběr záloh, přihlášení našich účastníků a zaplacení poplatků. Předběžné
náklady na 3 denní pobyt v Londýně (noclehy + účast na PM) činí 6.000,- Kč +
letenky z Vídně a zpět v současných cenách cca 4.000,- Kč.
2.9. – 11.-12.12.2010 Santa Claus Party.
Potvrzen zájem výboru akci realizovat, potvrzen termín. Místo a organizátora výbor
neprojednával. Členové klubu podají návrhy na organizování akce do příští schůze
výboru.

3. Různé
3.1 Výbor se zabýval menší klubovou aktivitu některých členů v poslední době s tím, že
tuto projednají:
– Zdeněk Š. s Františkem Koknou a Tomášem Koknou
– Viktor Š. s Milanem Randiakem
– Radek kryštof s Oldou Sovou
tak, aby záležitost byla uzavřena nejpozději do 1.míle. Další info na příštím výboru.

3.2. V souvislosti s převzetím funkce webmastera Viktorem Š. výbor projednal a stanovil
následující dílčí postupy:
3.2.1. Viktor bude na všechna jednání a zasedání výboru a členské základny
zajišťovat (přinese) notebook s internetovým připojením a s uloženými
dokumenty klubu
3.2.2 zveřejňování materiálů na klubových web stránkách bude mít následující režim:
a) zápisy ze schůzí a jednání klubu a jeho orgánů – přes prezidenta klubu
b) propagační a grafické materiály k akcím klubu – zpracuje a dodá garant akce
c) foto do galerie – dodává fotograf klubu (Stanley R.) a další fotografové
přímo webmasterovi, který vybírá s osobní odpovědností
fota k uvedení na stránky
3.3. Předběžně je sjednána návštěva členů H-DC Hellas Řecko v ČR v srpnu 2010 (cca 1
týden). Platnost akce je třeba s řeckými kamarády projednat nejpozději na SR 2010
Řecko. Vzhledem k náročnosti akce a ke skutečnosti, že se jedná o národní H-D klub,
který byl našim garantem a ručitelem v procesu našeho vstupu do Federace H-DCE,
je potřeba, aby se na péči a organizačním zajištění podílelo co nejvíce členů klubu.
Jelikož v době předpokládaného příjezdu řeckého klubu bude prezident mimo
republiku, vrcholovou a komplexní odpovědnost za úspěšné zajištění této akce přebírá
viceprezident klubu Viktor Ś.
3.4. Do pořádání akcí klubu je třeba zavést větší pořádek a průhlednost. K tomu:
pokladník-sekretář Ivoš B. zpracuje do příští výborové schůze návrh pravidel pro
pořádání akcí, která vymezí mj. způsob navrhování a rozhodování o akcích,
informování o nich, finanční záležitosti, minimální standardy služeb a náležitostí aj..

4. Příští schůze výboru H‑DCM se koná 4.3.2010 v regionu Brno, upřesní a svolá prezident.

Zapsal: Ivo Bruža
Schválil:Zdeněk Šoula, prezident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout