Výborová schůze H-DC Moravia 5.8.2010 – zápis

Zápis č.7/10 ze schůze výboru H-D Club Moravia dne 5.8.2010
v Poděbradech.

Přítomni: Zdenál Š., Viktor Š., Carlos Š., Ivoš B.,

A.Kontrola úkolů z předchozích jednání

09.12.02 Hlavní sraz (25.-27.6.): Carlos Š. podal závěrečnou zprávu o akci, byla konstatována nižší než předpokládaná účast. Akce podle vyúčtování skončila přebytkem 5.820,- Kč (vzat do pokladny klubu), ovšem pouze díky finančnímu sponzoringu Viktora Š.- a Ivoše B., a dále sponzoringu Milana Hombrého Nováka, který zaplatil nášivky za 4.300,- Kč. Výbor vlastní průběh akce zhodnotil jako zdařilý, nicméně s ohledem na finanční bilanci si klub akce s takovým ekonomickým výsledkem nemůže dovolit a celý systém akcí klubu musí být přehodnocen a nastaven optimálněji. Bude předmětem dalších jednání při přípravě roku 2011,
– k tomu si připraví členové výboru, ale též membři, náměty a své návrhy.
– dále Carlos projedná s Los Čertos vrácení části platby s ohledem na to, že nehráli plánovanou dobu.
Výbor klubu děkuje organizátorům srazu pod garancí Carlose a všem ostatním jeho spolupracovníkům za práci při realizaci srazu a dále sponzorům Viktorovi, Ivošovi B. a Milanu „Hombrému“ za jejich sponzorské dary k této akci.

09.12.03. Wineland Rally (27.-29.8.): zůstává – garant Zdenál Š., v případě potřeby se obrátí na další membry s žádostí o spolupráci a pomoc. Základní informace + leták jsou na stránkách klubu.

09.12.04 Poslední míle (2.-3.10): zůstává – garant Carlos Š. Do 14 dnů pošle Viktorovi údaje pro info, program a leták. Závěr o vstupném:členská základna (tj.membři, čekatelé a frendi) 500,- Kč, ostatní 700,- Kč, v ceně ubytování, snídaně, večeře, kapela. Jack+cola 50,- Kč. Klub dává na akci 10.000,- Kč

10.02.05 PM 2010 Londýn: zůstává – garant Ivoš B.

10.02.06 Santa Claus Party (11.-12.12.) v Poděbradech: Ivoš B. projedná s Rudou Š finační, cenové aj. podmínky, Jack + Cola 50,- Kč, příspěvek klubu na akci 10.000,- Kč.

10.02.08 H-DC Hellas pobyt v ČR (předběžně 21.-29.8.): Ivoš B. projednal se sekretářem Hellas klubu jejich konečné stanovisko s tím, že se nezúčastní ani našeho srazu ani nemají pro letošek časovou možnost přijet vůbec. Ivoš jim zašle závěrečný mail, že naše pozvání platí i nadále a že je budeme rádi očekávat v roce 2011.

10.03.02 Zhotovení klubové členské karty: trvá a fotografování se překládá na Wineland
Rally. Upřesňují se odpovědnosti: pozadí místo Carlose zajistí prezident, Carlos „za to“ zodpovídá za realizace celé akce jako garant.

10.03.05 Činnost kronikáře: splněno, Stanley se ujal funkce

10.03.06 Členské příspěvky r.2010: neplatiči byli znovu pokladníkem jednotlivě sms
vyzváni k zaplacení v posledním termínu 10.7.2010. Pokladník předložil výboru jména neplatičů-ignorantů k aktuálnímu datu (4.8.2010) a výbor v souladu se stanovami rozhodl o jejich vyloučení pro neplnění základní povinnosti člena klubu (hlasování 4/0).

Pro nezaplacení členských příspěvků za rok 2010 byli ke dni 5.8.2010 vyloučeni friendi:
Čiko Jaroslav, Gregor Josef Edvard, Gromnica Rostislav, Jakoubek Gejza, Popela Zdeněk

10.06.01 Kalendáře na rok 2011: výbor vedl vstupní diskuzi k této záležitosti, členové výboru si promyslí otázky zaměření kalendáře, jeho obsahu, konkretizaci nosných fotografií v měsících, počtu aj.

10.06.03 Archa-web stránky:Viktor Š.informoval,že tlak na úpravu ceny ustal,dále neřešeno

Nové úkoly a body

10.07.01 „Okřídlená lebka“ výbor rozhodl, že se umožňuje všem členům (membrům, prospektrům a frendům) pro označení a propagaci klubu používat znak – nášivku „okřídlené lebky“. Jejich provedení předložil prezident a bylo schváleni (hlasování 4/0). Objednat možno u sekretáře klubu.

10.07.02 objednávky klubových označení: sekretář klubu Ivoš vyzve členy (členskou základnu) k hromadnému objednání klubových či osobních označení – nášivek s tím, že další
objednávání bude až v průběhu příštího roku.

10.07.03 personální záležitosti.
– prezident informoval, že člen klubu (member) Kratochvíl Jan mu oznámil, že vystupuje z
klubu
– sekretář informoval, že příznivci (friendi) Furch František a Haštava Jaroslav oznámili
prostřednictvím sms ukončení svého působení v klubu jako friendi.
Výbor výše uvedené vzal na vědomí. Sekretář vyžádá od Kratochvíla Jana vrácení barev v souladu se stanovami.

10.07.04 další akce
– 3.9.10 narozeninové párty Jacka Danielse v Poděbradech 3.9.2010, info je na stránkách
– 7.-12.9.2010 Faaker See, účast je připraven organizovat Velkey Ivoš, který dodá webmasterovi Viktorovi potřebné info k uveřejnění na stránkách

Zapsal: Ivoš Bruža, sekretář
Schválil: Zdenál Šoula, prezident

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout