Výroční členská schůze dne 11.1.2020 v Havlově

Zápis z výroční členské schůze H-DC Moravia
11.1.2020 na Havlově
Přítomni: Miroslav Dlouhý (Dlouhán),Ivo Brůža (Ivoš), Jiří Sejkora(Sejček),Stanislav Richter(Stanley), Milan Jeřábek(Vinař), Milan Novák(Hombré), Zdeněk Šoula(Zdenál), Zdeněk Rohlíček(Diesel), Karel Štarman(Karlos), Jan Peřina(Goro), Pavel Gabriel(Rocker), Milan Bajaja(Mrož), Radek Kryštof(Columbus), Gernot Fischer(Gerry).

1. Zahájení – prezident

– program schůze
1. Zahájení programu
2. Volba činitelů VČS
3. Zpráva skrutátora
4. Schválení programu
5. Přijetí nového člena a čekatele
6. Výroční zpráva o činnosti
7. Zpráva o hospodaření
8. Návrh rozpočtu na rok 2020
9. Návrh a projednání hlavních bodů činnosti, akcí a zaměření na rok 2020
10. Návrh na organizaci PM v Hradci Králové pro rok 2023
11. Klubovna
12. Různé, diskuze
 Termín RSV v Únoru 2020
13. Závěr, ukončení VČS
Kdo je pro navržený program?13 Proti 0 Zdržel se 0 Nehlasoval 1

2. Volba činitelů výroční členské schůze
návrh na zvolení: – skrutátor a ověřovatel mandátu – Karel Karlos Štarman
Kdo je pro 13 Proti 0 Zdržel se 0 Nehlasoval 1
– zapisovatel – Jiří Sejček Sejkora
Kdo je pro 13 Proti 0 Zdržel se 0 Nehlasoval 1
( řídit schůzi bude prezident )

3. Zpráva skrutátora
Konstatuje, že je přítomno 14 členů z celkem 16 členů, tj.87,5 %. Pro platnost hlasů podle Stanov, čl. VII., bod 1.4 musí být účast minimálně 2/3, tj. 10 členů, což znamená, že schůze je usnášení schopná.

4. Schválení programu
VČS schůze schvaluje program pro VČS
Kdo je pro 13 Proti 0 Zdržel se 0 Nehlasoval 1

5. Přijetí nového člena: Milan Dědek Novosad v souladu s článkem III.,bod 1.1 Stanov
Kdo je pro 13 a 3 pro korespondenčně
Přijetí nového čekatele: Roman Izzi Izaiáš v souladu s článkem III.,bod 1.2 Stanov
Kdo je pro 13 Proti 0 Zdržel se 0
6. Výroční zpráva o činnosti
president Dlouhán zhodnotil sezónu 2019 dle evidenčních tabulek a účasti za kladnou. Připomenul i hodnotil hlavní akce a události v životě klubu s důrazem na semknutí pevné základny a stabilitu klubu.
vicepresident: hovořil o činnosti výboru a kladně hodnotil klubem pořádané akce

VČS schvaluje výroční zprávu o činnosti za rok 2019 prezidenta, doplněnou členy výboru.
Kdo je pro 13 Proti 0 Zdržel se 0 Nehlasoval 1

7. Zpráva o hospodaření – viceprezident Ivoš, představil výsledek hospodaření klubu za rok 2019 a roční účetní uzávěrku s kladným hospodářským výsledkem. Zpráva o hospodaření byla v písemné formě předložena členské schůzi k seznámení. Písemný materiál, zpráva o hospodaření a účetní uzávěrka H-DC Morávia za rok 2019 je jako příloha zápisu z VČS uložen v dokumentaci klubu.
pokladník (o výběru čl. příspěvků) – za rok 2019 mají všichni zaplaceno
VČS schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2019.
Kdo je pro 13 Proti 0 Zdržel se 0 Nehlasoval 1

8. Návrh rozpočtu na rok 2020 – viceprezident + pokladník
Pokladník – návrh a schválení členských příspěvků na rok 2020
membr: 3000kč, prospekt: 3000kč, friend: 1200kč
Byla schválena nová výše příspěvků pro Hangaround na 2000Kč:
pro 12 zdržel se 2
Pokladník: návrh a schválení termínu pro zaplacení čl. příspěvků
Splatnost příspěvků do konce května (kromě membrů,prospektů a hangaround)
VČS schvaluje
a) návrh rozpočtu jako vyrovnaný, jednotlivé položky čerpání bude schvalovat výbor klubu; podle charakteru položky budou významnější z nich konzultativně projednány v širším okruhu RSV.
b) výši a strukturu členských příspěvků na rok 2020.
Kdo je pro? 14 Proti? 0 zdržel se? 0

9. Návrh a projednání hlavních bodů, akcí a zaměření v roce 2020
14-16.2.2020 Winter Cotlig Cap Chrudim: soutěžit budou Diesel, David
7-8.03.2020 Zabijačka v Zálší u Chocně bude narozeninová Polda 60 a Marvan 55 začátek v 09,00hod. harmonogram bude rozeslán členům a pozvaným přátelům.
4-5.04.2020 Poděbrady: čas srazu na hřbitově v Poděbradech se upřesní na příští schůzi v únoru. Diesel zajistí nákup věnce v hodnotě 2000kč. Ubytování v Penzionu Střelnice zajistí Diesel .Setkání bude v Poděbradském kempu.
28-30.08.2019 Hlavní sraz –změna místa konání ,sraz bude v Soběšíně .Garanti akce Poník a Gajda nás seznámili s místem konání.Podrobné informace včas dodají.

VČS schvaluje plán činnosti, hlavních akcí a zaměření na r.2020
Kdo je pro 14 Proti 0 Zdržel se 0

10. Návrh na organizaci PM v Hradci Králové pro rok 2023
Prezident představil návrh na organizování PM pro FH-DCE v Hradci Králové pro rok 2023.Na příští schůzi 8.2. se bude hlasovat ,zda-li pořádat PM.

11. Klubovna – ve sledování.

12. Různé.
– příští schůze RSV: sobota 8.2.2020 ve 14 hod. na Havlově, navazovat bude oslava polokulatin Zdenála, na kterou nás Zdenál pozval samostatně

– klubová trička – byla navržena klubová trička ve dvou variantách:
Varianta A – na přední straně velké staré barvy , na levém rukávu malé současné barvy,na pravém rukávu federace a na zádech velké současné barvy.

Varianta B – na přední straně vlevo na srdci malé současné barvy,na levém rukávu staré barvy,na pravém rukávu federace,na zádech velké současné barvy.

Odhlasovala se Varianta B a to v počtu 17 ks pro membry.
8ks triček varianty B byly odhlasovány i pro prospekty a hangaroundy ,ale bez zadních barev.
Tato trička
v počtech viz.výše budou hrazena z klubových peněz.
pro 11 proti 3 zdržel se 0

Membři chtějí udělat ještě druhé tričko (náhradní),které si zaplatí z vlastních finančních prostředků a to jmenovitě a dle varianty viz.níže :
Varianta B – Zdenál , Goro , Mrož , Ivoš , Stanley , Dlouhán , Gerry
Varianta A – Diesel,Columbus , Mrož , Stanley , Dlouhán , Ivoš

Mikiny – byly schváleny mikiny s červeným zipem,váha 380 g a budou kompletně vyšity dle návrhu ,který byl představen presidentem. Byl vznesen jediný požadavek a to zda-li mikinu s kapucí či bez kapuce. Nakonec jsou počty tyto :
S kapucí – 3 ks
Bez kapuce – 10 ks
Zbylé 3ks se musí ještě zjistit.
Mikiny si bude každý platit z vlastních finančních zdrojů.

13. Závěr, ukončení – prezident

Zapisovatel: Sejček

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout