01-2022 Výroční členská schůze

VČS 8. 1. 2022 v Havlově

Přítomni: Zdenál- President, Ivoš- Viceprezident, Stanley- Treasures, Mrož- Webmaster,

Hombre, Karlos, Gary, Dědek, Marvan, Tazzy, Izzi, Poník, Brčál, Jéňa.

Omluveni a hlasovací právo předáno: Polda- Sergant- předal Zdenálovi,

Vinař- předal Mrožovi.

 1. President zahájil VČS
 1. Volba činitelů VČS:

Skrutátor- nikdo nenavržen. Pro 16, proti 0, zdržel se 0.

Volební komise- nikdo nenavržen. Pro 16, proti 0, zdržel se 0.

Zapisovatel a ověřovatel zápisu- navržen Poník jako zapisovatel a Mrož jako ověřovatel zápisu.

Pro 14, proti 0, zdržel se 2. Návrh schválen.

 1. VČS bude probíhat bez skrutátora a volební komise. Volba bude veřejná.

VČS je usnášení schopná.

 1. Vicepresident předložil program schůze. Pro 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh schválen.

Na VČS nebyla navržena přítomnost žádného hosta. Pro 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh schválen.

 1. President zhodnotil uplynulou sezonu za velmi povedenou. Uspořádané akce a Klubové dny mají skvělou atmosféru současně s dobrou účastí kamarádů. Chtěl by dbát na srovnání vztahů mezi bratry.

Do budoucna by rád rozvíjel klub o spřízněné Chaptery. Informoval klub, že do budoucna bude neudržitelná současná klubovna a navrhl řešení dobudování prostor, nedaleko stávajících prostor mimo hotelový komplex. Rád by uskutečnil stmelovací akce (lázně)a reprezentativní (turnaj v nohejbale).

Dále president navrhl, aby čestné členství (označení ,, Honorary Member“) podle Stanov klubu mohl získat Member po 10ti leté činnosti pro klub, dovršení 65 let, nebo za mimořádné zásluhy. Po přijmutí tohoto označení by už nemusel platit členské příspěvky, mohl by být přítomen na schůzích H‑DCM, ale neměl by hlasovací právo. Pro 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

6.Vicepresident a Treasures přednesli hospodaření klubu za rok 2021

 1. Dopřesnil se a poté byl navržen ke schválení kalendář akcí na rok 2022 s tím, že podle situace a potřeb bude upřesňován na schůzích členů.Pro 16, proti 0, zdržel se 0.  Návrh byl schválen.
 1. Vicepresident a Treasurer představili základní bilanci rozpočtu klubu

Navrhnuta změna výše členských příspěvků:

Member, Prospect 1500,- Kč, splatnost do konce června. Rezervní fond 3000,- Kč, splatnost do konce ledna.

Hanground 1000,- Kč, splatnost do konce června. Rezervní fond 1500,- Kč splatnost do konce ledna.

Friend dále platí členský příspěvek 1200,- Kč se splatností do konce května.

Pro 16, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl schválen.

 1. Do výboru klubu na období 2022- 2025 bylo navrženo a voleno do funkcí:

Vicepresident: Polda- pro 4, Ivoš- pro 11, zdržel se 1. Zvolen Ivoš.

Secretary: Poník- pro 15, zdržel se 1. Zvolen Poník.

Treasures: Tazzy- pro 5, Stanley- pro 10, zdržel se 1. Zvolen Stanley.

Sergant: Jeník- pro 2, Mrož 12, zdržel se 2. Zvolen Mrož.

Poté dal president svojí funkci k dispozici, jak přislíbil na schůzi klubu 4.6.2021.

President: Zdenál- pro 16. Potvrzen Zdenál.

President funkci přijal, s tím, že jí dá k dispozici na schůzi klubu 3.6.2022 a poté už nebude klub využívat klubovnu na Havlově.

 1. V rámci diskuze bylo dopřesněno:
 • z pozice Friend odcházejí z klubu na vlastní žádost Jiří Nedomlel a Jíří Přibyl,
 • Treasures osloví Radka Kryštofa ohledně vrácení barev klubu,
 • Facebook bude klub využívat k propagaci akcí. President nechce být na žádné fotce,
 • Hombre na příští schůzi dopřesní stav konta ,,Jack“,
 • Hospodář na příští schůzi dopřesní přehled majetku a doplní ho cenově.
 1.  Schůze výboru se uskuteční 4.2.2022 od 17:00 hodin v Havlově.  Rozšířená schůze členů bude od 18:00 hodin.

Zapsal: Poník – Secretary

Ověřil:  Mrož – Sergant

 

 

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout