05.08. výroční členská schůze Havlov

Zápis z výroční členské schůze H-DC Moravia

8.5.2021 na Havlově

Přítomni: Miroslav Dlouhý (Dlouhán),Ivo Brůža (Ivoš), Jiří Sejkora(Sejček),Stanislav Richter(Stanley), Milan Jeřábek(Vinař), Milan Novák(Hombré), Zdeněk Šoula(Zdenál), Karel Štarman(Karlos), Jan Peřina(Goro), Milan Bajaja(Mrož), Radek Kryštof(Columbus), Milan Novosad(Dědek),Leopold Vlk(Polda),Záhora Rudolf(Randolf),Gajdoš Jiří(Gajda),Radek Teisler(Tazzy),Martin Vandas(Marvan). V zastoupení – Gernot Fischer(Gerry), Zdeněk Rohlíček(Diesel), Pavel Gabriel(Rocker).

 

 1. Zahájení – prezident

 

 • program schůze
 1. Zahájení programu
 2. Volba činitelů VČS
 3. Zpráva skrutátora
 4. Schválení programu a schválení účasti hostujících členů.
 5. Výroční zpráva presidenta clubu za rok 2020,příp.doplnění členy výboru,rozprava k tomuto bodu.
 6. Zpráva o hospodaření clubu za rok 2020 – vicepresident+terasurer.
 7. Rozprava o činnosti presidenta v minulém volebním období 2017-2020.
 8. Představení a presentace kandidátů na presidenta a rozprava k nim.

Kandidáti – Miroslav Dlouhý Dlouhán a Zdeněk Šoula Zdenál.

 1. Volby presidenta a oznámení výsledků voleb.
 2. Projednání hlavních bodů činnosti,akcí a zaměření klubu v r.2021.
 3. Projednání základní bilance rozpočtu klubu , výše a struktura členských příspěvků na rok 2021 – vicepresident a treasurer.
 4. Různé, diskuze
 • Termín RSV v 4.6.2021-Havlov
 1. Závěr, ukončení VČS

Kdo je pro navržený program?20 Proti 0 Zdržel se Nehlasoval 0

 

 1. Volba činitelů výroční členské schůze

návrh na zvolení: –    skrutátor a ověřovatel mandátu – Karel Karlos Štarman

Kdo je pro 20 Proti  0 Zdržel se 0 Nehlasoval  0

 • zapisovatel –  Jiří Sejček Sejkora

Kdo je pro 20 Proti  0 Zdžel se 0 Nehlasoval 0

 • volební komise – 3 členná – Stanislav Richter Stanley,Jiří Gajdaoš Gajda, Radek Kryštof Columbus.

Kdo je pro 20 Proti  0 Zdžel se 0 Nehlasoval 0

 

 

 

 1. Zpráva skrutátora

Konstatuje, že je přítomno 17 členů+3 v zastoupení z celkem 20 členů, tj.100 %. Pro platnost hlasů podle Stanov, čl. VIII., bod 4 musí být účast minimálně 2/3, tj. 10 členů, což znamená, že schůze je usnášení schopná.

 

 1. Schválení programu

VČS schůze schvaluje program pro VČS

Kdo je pro 20 Proti  0 Zdržel se 0 Nehlasoval  0

 

 

 1. Výroční zpráva presidenta o činnosti

president Dlouhán zhodnotil sezónu 2020 dle evidenčních tabulek a účast za kladnou i když s ohledem na pandemickou situaci .Připomenul i hodnotil akce a události v životě klubu s důrazem na semknutí pevné základny a stabilitu klubu.

 

Kdo je pro 19  Proti 1

 

 

 1. Zpráva o hospodaření – viceprezident Ivoš, představil výsledek hospodaření klubu za rok 2020 a roční účetní uzávěrku s kladným hospodářským výsledkem. Zpráva o hospodaření byla v písemné formě předložena členské schůzi k seznámení. Písemný materiál, zpráva o hospodaření a účetní uzávěrka H-DC Morávia za rok 2020 je jako příloha zápisu z VČS uložen v dokumentaci klubu.Byly vzneseny výhrady,že na nových webových stránkách chybý fotky za období 2006-2009-prověří Ivoš.

VČS schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2020.

Kdo je pro 20 Proti  0 Zdržel se 0 Nehlasoval 0

 

 1. Rozprava o činnosti presidenta v období 2017-2020

Byla vznesena připomínka,že chybí stanovy v rejstříku a že jsou ve stanovách dvě rozdílné adresy.

 

 1. Představení kandidátů na funkci presidenta

Dlouhán a Zdenál pohovořili o svých vizích a cestě,kterou chtějí klub vést a Ivoš všechny přítomné členy seznámil s volebním manuálem.Bylo schváleno,že členové v zastoupení budou moci hlasovat jako by tam byli.

Kdo je pro 20 Proti  0 Zdržel se 0 Nehlasoval 0.

 1. Volba presidenta a oznámení výsledků.

Voleb se zůčastnilo 16 přítomných členů a 4 v zastoupení (plné moci).

Výsledek hlasování     –      pro Zdenála bylo sečteno 10 hlasů

 • Pro Dlouhána bylo sečteno 9 hlasů
 • Jeden člen se hlasování zdržel.

Novým presidentem H-DC Moravia se stal Zdeněk Šoula Zdenál.

 

 1. Projednání hlavních bodů činnosti a kací pro rok 2021

Rozpis ,program a rozpočet pro Hlavní sraz H-DC Moravia předloží garant Poník presidentovi a výboru do 7 dnů.

Presidentský meating – pro pořádání prezidentského meatingu klubem H-DC Moravia v roce 2024 se musí odeslat přihláška do 30.6.2021.

 

 

 1. Návrh rozpočtu na rok 2021 – viceprezident + pokladník

Tento bod se neprojednal.

 

 

 

 1. Různé

Čuro se stal Hangeroundem.

Member Jan Peřina Goro odevzdal barvy a ukončil činnost v H-DC Moravia.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Závěr, ukončení

 

 

 

V Havlově 8.5.2021

Zapsal: Sejček

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout