05.08. zápis volební komise z VČS Havlov

HAVLOV 08/05/2021
Zápis volební komise o průběhu voleb presidenta klubu.
Zvolena byla tříčlenná komise, vedoucim komise byl ustanoven Stanislav Richter STANLEY.
Komise provedla kontrolu připravených podkladů pro volby, seznam členů klubu kompetentních
k volbám včetně dodaných písemných a ověřených korespondentních hlasů!
Tyto byly součástí volby pověřených členů klubu při jejich vlastní volbě.
Volby byly provedeny jednotlivě, tajnou volbou, vhozením připravených volebních lístků se jmény
obou kandidátů, včetně lístků beze jména pro možnost zdržet se hlasování pro kteréhokoliv
z kandidátů.
Po ukončení volby posledním volícím členem klubu komise opětovně zkontrolovala záznamy v listině
voličů o provedené volbě a po té otevřela volební papírovou urnu a vyjmula všechny vhozené
volební lístky, kterých mělo být dvacet a také bylo.
10 hlasů pro kandidáta Zdenek ŠOULA ZDENÁL
9 hlasů pro kandidáta Miroslav DLOUHÝ DLOUHÁN
1 hlas bez záznamu
Novým presidentem klubu pro další volební období byl zvolen rozdílem jednoho hlasu Zdeněk Šoula!
Volební komise potvrzuje tuto volbu, její standardní průběh a oprávněnost dle stanovených pravidel.
Bývalému presidentovi volební komise děkuje za jeho práci pro klub a celou jeho členskou základnu a
novému presidentovi přeje hodně sil, nápadů a úspěchů v jeho opětovně započaté práci na této
významné pozici.
Za volební komisi zapsal
Radek Kryštof COLUMBUS

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout