Zápis z členské schůze H-DC Moravia 2. 6. 2007

Zápis ze schůze Harley-Davidson klubu Moravia konané dne 2.6. 2007 v Praze(Kemp Praha)

Členové výboru: Zdeněk Šoula sr., Karel Štarman, Viktor Šorf, Olga Běhávková, Tichý Zdeněk. Ruda Šoula

Hosté: Milan Novák, Zuzana Kunčarová, Ruda Šoula, Kadlec Ivoš, Rohlíček Zdeněk, Rohlíčková Liběna, Tichý Zdeněk, Vlček Michal, Běhávková Olga, Vacek Josef, Šoula Zdeněk sr., Štarman Karel, Šorf Viktor, Hartlová Kateřina, Pospíšilová Renata, Podkonický Milan, Langer Petr, Košař Leoš, Čihák Tomáš

Omluveni:

Fischer Gernot, Kokna František, Kokna Tomáš

1. Zahájení
President přivítal všechny přítomné a rozdal program schůze.

2. Odznaky.
Gery Fischer věnoval klubu 100 ks odznaků, výbor jednomyslně odsouhlasil, že se budou odznaky prodávat
za 200,- Kč.

3. Kooptace R. Šouly.
Výbor jednomyslně odsouhlasil kooptaci Rudy Šouly do funkce „Security“ po odstoupeném Marianu Škardovi.

4. Noví čekatelé na členství – Hartlová Kateřina, Langer Petr, Sova Oldřich

Výbor jednomyslně odsouhlasil přidělení statutu „člen – čekatel“ Kateřině Hartlové, Petru Langerovi a Oldřichu Sovovi.

5. Pozvané kluby.

Výbor jednomyslně odsouhlasil částku 10.000,- Kč, která bude využita na obohacení programu v rámci návštěvy pozvaného Řeckého a Srbského klubu.

6. Vlajka.

Výbor navrhl, že necháme vyrobit jednostranné vlajky na motorku (jako již hotová oboustranná vlajka, ale s oky v rozích). Členové a příznivci klubu, kteří mají zájem o vlajku, se přihlásí do 15.6.2007. Cena vlajky bude maximálně 500,- Kč. Tato akce nebude hrazena klubem.

Vlajka je určená k prezentaci klubu na akcích, kterých se účastní členové nebo příznivci H‑DCM.
Kdo vystoupí na Everest s vlajkou H‑DCM a předloží fotografii jako důkaz, tomu bude výroba vlajky proplacena Zdeňkem Šoulou st.

7. Kovové barvy na motorku.

President podal návrh na výrobu kovového znaku na motorku a nabídl členům a příznivcům možnost objednání. Rozměr barev bude cca 25 cm. Tato akce nebude hrazena klubem.

8. Malé barvy – výšivky.

Výbor jednomyslně schválil výrobu 100 ks výšivek „malé barvy“.

9. Doprava Řecko, Praha

President nabídl klubu, že dopravu a zázemí pro účastní – kompletní servis pro přípravu jídla a pití s posezením, kterou zajišťoval do Prahy uhradí na vlastní náklady.

10. První a poslední míle 2008

Výbor odsouhlasil návrh, aby se 1. a poslední míle konaly v České republice. Místo konání a organizaci první míle nabídne do příští schůze Karel Štarman a spol. (Svitavy). Místo konání a organizaci poslední míle nabídne do příští schůze Ruda Šoula.

11. Letní sraz 2008

Zdeněk Šoula nastínil všem možnosti Letního srazu v Brně v roce 2008.

12. Santaclaus party 2007

Zdeněk Šoula navrhl, abychom na Santaclaus party uspořádali setkání presidentů a direktorů klubů, za účelem sladění termínů pro příští kalendářní rok 2008.

V Praze dne 2. 6. 2007

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout