Zápis z mimořádné členské schůze H-DC Moravia 29.srpna 2009

Datum: 29.8.2009, 15:00 hod.
Místo: Dyjákovice

Přítomni: Bruža, Fischer, Hrdina, Kadlec, Kratochvíl, Langer, Novák, Rohlíček, Šorf,
Šoula Rudolf, Šoula Zdeněk jr., Šoula Zdeněk sr., Štarman, Vavřička

Nepřítomni: Čudová, Fedorko, Kokna František, Kokna Tomáš, Kryštof, Moskva,
Petrikovič, Randiak, Sova, Šlosek.

Prezident klubu Šoula Zdeněk sr. zahájil mimořádnou členskou schůzi a seznámil přítomné s jejím programem:

Program: 1. přijetí nového člena
2. incident mezi členy klubu na akci 21.8.2009
3. prezidentský meeting 2009
4. různé

Jednotlivé body programu byly projednány a přijaty k nim závěry a rozhodnutí takto:

ad 1) Prezident představil (všem známého) člena-čekatele Stanislava Richtera jako adepta na
plné členství se stručnou charakteristikou a doporučením. Ručiteli jsou Zdeněk Šoula sr.
a Miloš Moskva.
Před hlasováním byla oznámena zplnomocnění ke hlasování pro přijetí navrhovaného
kandidáta za člena a to:
– Zdeňka Šouly sr. za nepřítomného Vasila Fedorky, Františka Kokny, Tomáše Kokny a
Radka Kryštofa
– Viktora Šorfa za nepřítomného Milana Randiaka
– Ivo Bruži za nepřítomného Jarka Šloseka
Výsledek hlasování: – pro přijetí: 20 hlasů včetně hlasů v plné moci
– proti přijetí: nikdo
– zdržel se: nikdo
– nehlasoval: nikdo
Stanislav Richter byl dnem 29.8.2009 přijat jednomyslně za člena H-DC Moravia.
Slavnostní přijímací obřad se uskuteční týž večer za účasti všech přítomných na dnešní
akci.

ad 2) Prezident rekapituloval – zejména pro ty, kteří nebyli přítomni – průběh konfliktu, který
se odehrál předchozí pátek na akci klubu, s tím, že záležitost, jako v principu
nepřijatelnou, je třeba řešit. Informoval, že výbor se krátce před touto členskou schůzí
případem zabýval a vzhledem k tomu, že jeden z účastníků incidentu není přítomen,
rozhodl, že
– pozve dotčené účastníky incidentu na výbor klubu,a to v sobotu 3.10.2009 v 18,30 hod.
v místě konání poslední míle H‑DCM..Výbor k věci samé zaujme stanovisko s návrhem
pro členskou schůzi, která bude následovat. Pozvání dotčených uskuteční prezident.

– záležitost bude projednána na mimořádné členské schůzi v sobotu 3.10.2009 v 19 hod.
v místě konání poslední míle H‑DCM. Výbor tímto svolává tuto členskou schůzi v
uvedeném termínu a místě.

ad 3) Prezident podal informaci o prezidentském meetingu roku 2009, který se uskuteční
14.11.2009 v Holandsku v Utrechtu. Z našeho klubu se přihlásilo a zúčastní se 14
členů, z toho 3 jako delegáti, ostatní jako hosté.
Hospodář klubu odkázal na informace o finančních nákladech jednotlivých účastníků,
sdělené v předchozích e-mailech, a současně vybral od většiny účastníků příslušné
částky. Ti, kteří na místě své účastnické náklady neuhradili, je třeba,aby poslali peníze
bez zbytečného odkladu na účet klubu, uvedený v informačním e-mailu z 25.8.2009.
Doprava je předpokládána dvěma vícemístními automobily, jedno nabídl Zdeněk Šoula
sr., druhé vozidlo je třeba zajistit, s tím že účastníci zaplatí podílem PHM. Konkretizace se ještě
dohodne. Pokud někdo má k dispozici vozidlo, kontaktujte Zdeňka Šoulu.

ad 4) V různém prezident informoval, že
– výbor klubu 22.8.2009 rozhodl, že za příznivce (frienda) klubu se přijímá
Monika Ligurská, která jezdí a účastní se akcí klubu s Radkem Kryštofem. Ručiteli
jsou Radek Kryštof a Ivoš Bruža
– náš klub je pozván na svatbu prezidenta řeckého národního H-D klubu v Athénách
ve dnech 11.-13.9.2009. Účast předpokládá prezident + 2 členové.

Jiné připomínky, otázky nebo body do různého neměl nikdo.

Prezident ukončil mimořádnou členskou schůzi v 15,45 hod.

Zapsal: Ivo Bruža. Tresurer H‑DCM

Schválil: Zdeněk Šoula sr., prezident H‑DCM

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout