Zápis z mimořádné členské schůze H-DC Moravia 30.8. 2008

Datum: 30.8. 2008
Místo: Znojmo – Dyjákovice Wineland Rally

Přítomni:
Šoula Zdeněk sr., Šoula Zdeněk jr., Šoula Rudolf, Šorf Viktor, Štarman Karel, Rohlíček Zdeněk, Fischer Gernot, Šlosek Jaroslav, Fedorko Vasil, Jahelková Jana, Moskva Miloš, Čudová Zoja, Kratochvíl Jan, Kryštof Radek,
– Přítomnost doložena presenční listinou, která je uložena u sekretáře clubu.

Plné moci pro hlasování: Langer Petr, Bruža Ivo, Hartlová Katka, Hrdina Vlastimil, Vavřička Josef

1. President přivítal všechny přítomné a zahájil schůzi.

2. Sekretář clubu nechal kolovat presenční listinu s prosbou o podpis každého člena u svého jména.

3. President Zdeněk Šoula přednesl členské základně návrh výboru na přijetí těchto členů – čekatelů za plné členy H‑DCM. A to: Čudovou Zoju, Moskvu Miloše, Kryštofa Radka, Kratochvíla Jana, Oldřicha Sovu.

4. President oznámil přítomným členům, že Oldřich Sova měl při cestě na schůzi nehodu. Motocykl má v současné chvíli nepojízdný, sám je v pořádku. Vzkázal, že dorazí jak jen to bude nejdříve možné.

5. President dal hlasovat o uznání platnosti a hlasovacího práva, plných mocí členů nepřítomných na schůzi. A to:
– Ivo Bruža – zmocňuje Zdeňka Šoulu v plném rozsahu a žádá, aby byl díky této plné moci, považován za přítomného na této mimořádné schůzi.
– Langer Petr – zmocňuje Šorfa Viktora v plném rozsahu a žádá, aby byl díky této plné moci, považován za přítomného na této mimořádné schůzi.
– Hartlová Kateřina – zmocňuje Šorfa Viktora v plném rozsahu a žádá, aby byla díky této plné moci, považována za přítomnou na této mimořádné schůzi.
– Hrdina Vlastimil – zmocňuje Janu Jahelkovou v plném rozsahu a žádá, aby byl díky této plné moci, považován za přítomného na této mimořádné schůzi.
– Vavřička Josef – zmocňuje Janu Jahelkovou v plném rozsahu a žádá, aby byl díky této plné moci, považován za přítomného na této mimořádné schůzi.

Plné moci jsou uloženy u sekretáře clubu a jsou kdykoliv k nahlédnutí.

Návrh byl jednohlasně přijat, nikdo se hlasování nezdržel, nikdo nebyl proti uznání hlasovacího práva pověřených osob za nezúčastěné členy. Tzn. plné moci budou při hlasování brány jako by nepřítomní členové byli přítomni.

6. President navrhl hlasovat o přijetí výše představených členů – čekatelů. A to:
– Moskva Miloš – Byl přijat jednohlasně, nikdo se hlasování nezdržel, nikdo nebyl proti. V celkovém počtu 15xANO.
– Čudová Zoja – Byla přijata jednohlasně, nikdo se hlasování nezdržel, nikdo nebyl proti. V celkovém počtu 15xANO.
– Kryštof Radek – Byl přijat jednohlasně, nikdo se hlasování nezdržel, nikdo nebyl proti. V celkovém počtu 15xANO.
– Kratochvíl Jan – Byl přijat jednohlasně, nikdo se hlasování nezdržel, nikdo nebyl proti. V celkovém počtu 15xANO.

7. President Zdeněk Šoula navrhl hlasovat o možnosti hlasování o přijetí Oldřicha Sovy v jeho nepřítomnosti na schůzi. A to: Návrh byl jednohlasně přijat, nikdo se nezdržel nikdo nebyl proti.
Sova Oldřich – Byl přijat jednohlasně, nikdo se hlasování nezdržel, nikdo nebyl proti. V celkovém počtu 15xANO.

Těchto pět členů bylo přijato aby rozšířili řady H‑DCM. President je všechny za velkého aplausu pokřtil a všem popřál mnoho šťastných kilometrů na svých strojích Harley – Davidson.

8. President Zdeněk Šoula přednesl návrh pořádat členskou a výborovou schůzi minimálně každé dva měsíce. Zároveň vyzval všechny přítomné aby se zapojili do shánění prostoru vhodného pro zřízení klubovny a konání schůzí.

9. Výbor seznámil členy s rozhodnutím nákupu velkých barev v celkovém počtu 25 kusů. Barvy se takto stanou majetkem H‑DCM. Každý člen H‑DCM obdrží jeden kus velkých barev zdarma. K vyzvednutí budou nejpozději na Santa Claus párty 13.12.2008 u sekretáře clubu.

10. Sekretář H‑DCM Jana Jahelková přednesla informace o konání poslední míle…změna místa srazu – Kabourek se přestěhoval…změna času srazu… Přislíbila, že tyto informace hned v pondělí upraví na webových stránkách H‑DCM-

11. Bylo oznámeno, že ubytovací kapacita v Boskovicích je již vyčerpaná.

12. Šoula Rudolf předložil výboru svou rezignaci na funkci SECURITY z důvodu velké pracovní vytíženosti. Výbor tuto žádost akceptoval a z funkce ho odvolal. Výbor se usnesl, že prozatím zůstane funkce SECURITY neobsazena.

13. President vyzval přítomné zda má ještě někdo nějaký bod k projednání. Nikdo neměl žádný bod k projednání.

14. President všem poděkoval za účast a všem nově přijatým členům H‑DCM, jménem svým i jménem výboru, gratuloval.

Dodatek: Oldřich Sova dorazil v sobotu 30.8.2008 v cca 23:00 byl presidentem pokřtěn a byly mu předány velké barvy. Gratulujeme

V Dyjákovicích 30.8.2008

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout