Zápis z ustavující schůze 24.11. 2006, Brno

Zápis z ustavující schůze Harley-Davidson klubu Moravia

konané dne 24. 11. 2006 v Brně (Hotel Božetěchova, Božetěchova 109, Brno)

Přítomni:
Vasil Fedorko, Gernot Fischer, František Kokna, Milan Novák, Zuzana Kunčarová, Josef Spáčil, Karel Štarman, Viktor Šorf, Milan Randiak, Zdeněk Šoula jr., Zdeněk Šoula sr., Ruda Šoula, Škarba Majo, Petrikovič Tibor, Josef Vavřička, Lenka Vavřičková, Jirka Jokeš, Alena Jokešová, Olga Běhávková
Omluvení: Tomáš Kokna

1. Zahájení
Z. Šoula sr. přivítal všechny přítomné a stručně seznámil s podněty, které vedly k myšlence na založení Harley-Davidson klubu Moravia a s programem ustavující schůze. Každý účastník obdržel výtisk návrhu stanov, akcí na rok 2007, zdravice.

2. Návrh grafické podoby klubových barev, diskuse a schválení.
Všichni přítomní byli seznámeni s grafickou podobou barev a jednohlasně návrh schválili, nikdo se nezdržel hlasování. Podoba schválených barev je v záhlaví tohoto zápisu.

3. Návrh plánu klubových akcí na rok 2007, diskuse a schválení.
Všichni přítomní byli seznámeni s jednotlivými akcemi na rok 2007. Byl schválen doposud nejasný termín poslední míle na 19.-21.10. 2007 a zajištěna jeho organizace Viktorem Šorfem a Romanem Prokopem. Návrh akcí na rok 2007 byl jednohlasně schválen, nikdo se nezdržel hlasování.

4. Přidělení statutu kluboven a jejich označení, diskuse, schválení.
Návrh Zdeňka Šouly sr. o označení míst kde se členové klubu pravidelně schází znakem „KLUBOVNA“, byl podpořen a jednohlasně schválen všemi přítomnými, nikdo se nezdržel hlasování. A současně byla navrhnuta některá místa – Wild West saloon v Dyjákovicích, restaurace Hotelu Božetěchova, restaurace Zámek ve Slavičíně a dán podnět k navržení nových míst vytvoření návrhu označení, který bude projednávám na následující klubové schůzi.

5. Seznámení se zdravicí pro H-DCB a ostatní kluby, diskuse, schválení.
Přítomní byli seznámeni se zdravicí pro H-DCB a ostatní kluby. Zdravice byly jednohlasně schváleny, nikdo se nezdržel hlasování.

6. Seznámení se systémem slev pro držitele klubové karty.
Přítomní byli seznámeni s návrhem systému a výhod pro držitele klubových karet, vyzváni k jeho podpoře, formou získávání nových provozoven pro začlenění a tak rozšiřování tohoto systému.

7. Návrh výše členského příspěvku, diskuse, schválení.
Poměrem hlasů 19 pro/0 proti/ 0 se zdržel byl odhlasován členský příspěvek na rok 2007 ve výši 1000 Kč pro členy i příznivce. Výběrem členských příspěvků do ustanovení funkce pokladníka byla pověřena Olga Běhávková.

8. Seznámení s návrhem stanov, diskuse, schválení.
Přítomni byli seznámeni s návrhem stanov, ty byly po diskusi jednohlasně odsouhlaseny, nikdo se nezdržel hlasování.

9. Volba přípravného výboru, návrh, schválení.
Do přípravného výboru byli navrženi:
Tibor Petrikovič, Viktor Šorf, Zdeněk Šoula sr. . Odůvodněním této volby je fakt, že se jedná o ekonomicky silné osoby. Navržení byli všemi 19 hlasy schváleni.

10. Pověření přípravného výboru registrací sdružení.
Byla sepsána zakládací listina a současně byli členové přípravného výboru pověřeni registrací sdružení.

strana1
strana2

11. Mimořádné dary
Někteří členové klubu se rozhodli darovat do pokladny finanční hotovost a to ve výši:

Zdeněk Šoula sr. – 50.000,- Kč
Viktor Šorf – 50.000,- Kč
Zdeněk Šoula jr. – 10.000,- Kč
Gernot Fischer – 10.000,- Kč

12. Závěr
Zdeněk Šoula poděkoval přítomným za účast a konstruktivní jednání.

V Brně dne 24.11.2006

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout