Zápis z výborové a členské schůze H-DC Moravia 17.7. 2008

Datum: 17.7.2008
Místo: Brno – koupaliště Riviéra

Přítomni:
Šoula Zdeněk sr., Šoula Zdeněk jr., Šoula Rudolf, Štarman Karel, Fedorko Vasil, Šorf Viktor, Novák Milan, Vavřička Josef, Kokna František, Hrdina Vlastimil, Langr Petr, Fischer Gernot, Bruža Ivoš, Šlosek Jaroslav, Hudlík Petr, Fux Mirek, Jakoubek Gejza, Vorlíčková Zlata, Gregor Josef, Kryštof Radek, Toffanin Jiří, Tichý Zdeněk, Běhávková Olga, Pospíšilová Renata, Jahelková Jana

1. President pozdravil a přivítal všechny přítomné.

2. President představil nové příznivce a to:
Fialovou Leonu, Gregora Josefa Edvarda, Jeřábka Jana, Lačňáka Antonína
– nikdo z přítomných členů a příznivců H‑DCM neměl námitky k přijetí těchto čtyř lidí…

3. President představil (již všem členům známé) členy – čekatele, A to:
– Bružu Ivoše, Šloska Jaroslava, Rohlíčka Zdeňka a Janu Jahelkovou

4. Jelikož jsme se sešli v 2/3 většině členské základny H‑DCM, president navrhl hlasovat o přijetí výše představených členů – čekatelů.
Bruža Ivoš – Byl přijat jednohlasně, nikdo se hlasování nezdržel, nikdo nebyl proti.
Šlosek Jaroslav – Byl přijat jednohlasně, nikdo se hlasování nezdržel, nikdo nebyl proti.
Jahelková Jana – Byla přijata jednohlasně, nikdo se hlasování nezdržel, nikdo nebyl proti.

President Zdeněk Šoula navrhl hlasovat o možnosti hlasování o přijetí Rohlíčka Zdeňka v jeho nepřítomnosti na schůzi.
A to: Návrh byl jednohlasně přijat, nikdo se nezdržel nikdo nebyl proti.
Rohlíček Zdeněk – Byl přijat jednohlasně, nikdo se hlasování nezdržel, nikdo nebyl proti.

Tito čtyři členové byli přijati, aby rozšířili řady H‑DCM. President je všechny za velkého aplausu pokřtil a všem popřál mnoho šťastných kilometrů na svých strojích Harley – Davidson.

5. President Zdeněk Šoula oznámil všem přítomným, že v sobotu 19.7.2008 v 14:45 proběhne focení (skupinové foto) všech členů a příznivců H‑DCM. Také požádal přítomné, aby se o tuto informaci podělili i s členy, kteří nejsou přítomni na schůzi.

6. Výbor předal Ivu Bružovi diplom z akce pořádané H-DC Brno „Baldovec 2008“, kde také H-DC Brno slavilo své jubileum „45 let od založení clubu“. A to diplom pro „Nejstaršího jezdce na stroji H-D. Gratulujeme!

7. Sekretář H‑DCM Jana Jahelková předvedla novou klubovou vlajku s novou, již schválenou, orlicí. Cena vlajky je 600Kč. President doporučil všem členům pořízení klubové vlajky. Objednávky přijímá sekretář.

8. President Zdeněk Šoula poděkoval Františku Koknovi (firma Real Spektrum) za sponzorský dar v částce 20 000Kč. Tato částka byla použita na výrobu srazových odznaků „Brno Riviéra BIKE WEEK“ v nákladu 500Ks.

9. President Zdeněk Šoula poděkoval Ivu Bružovi (firma Delika) za nákup 300kusů triček které budou použity k potisku a následnému prodeji a rozdání na hlavním srazu H‑DCM. („Brno Riviéra BIKE WEEK“).

10. President Zdeněk Šoula poděkoval Jaroslavu Šloskovi za sponzorství ve formě zaplacení potisku výše zmiňovaných 300kusů triček.

11. President Zdeněk Šoula poděkoval všem, kteří se nějak podíleli na zařízení hlavního srazu H‑DCM („Brno Riviéra BIKE WEEK“) nebo jakkoliv pomáhají při fungování H‑DCM.

12. Bylo rozhodnuto, že zelená trička BIKE WEEK budou na prodej pouze pro členy a příznivce H‑DCM. Ten člen nebo příznivce, který se jakkoliv zapojí do organizace srazu, obdrží v klubovém stanu toto tričko zdarma. To samé platí i o srazovém odznaku.

13. President Zdeněk Šoula oznámil, že přesný čas schůzky kvůli klubové vyjížďce do Itálie (Expedice Jesolo), bude upřesněn během konání srazu. Více informací v průběhu akce v klubovém stanu H‑DCM.

14. Byly rozděleny povinnosti při akci „Brno Riviéra BIKE WEEK“ a to:
Vstupné, pásky, brána: Běhávková Olga, Pospíšilová Renata.
Security: povolení vjezdu aut a kontrola motocyklů: Šoula Rudolf, Rohlíček Zdeněk
Směnárna, informace: Chvátal Martin
Klubový stan H‑DCM, vydávání rally packů, prodej triček, prodej odznaků, informace: Jahelková Jana
Catering: Jak už bylo odhlasováno na předešlých schůzích H‑DCM, catering si budeme zařizovat ve vlastní režii. Hlavní osobou je Gric Michal. President vyzval všechny, ať se domluví na střídání směn v kuchyni.
Nápoje: Nápoje si vzal na starosti Šorf Viktor společně s Jaroslavem Šloskem. Také vyzvali přítomné o rozdělení si směn ve stáncích s nápoji (hlavní nápojový stan bude v provozu po dobu srazu nonstop).

15. President a celý výbor nabádali všechny členy, aby se po celou dobu akce chovali slušně a uvědomili si, že jsou pořadatelé.

16. Výbor vyzval všechny přítomné, zda má ještě někdo něco k projednání na schůzi. Nikdo si nevzal slovo.

17. President poděkoval všem přítomným za konstruktivní jednání a popřál klubu ať se plánovaná akce vydaří.

V té chvíli dorazil všemi postrádaný Zdeněk Rohlíček. Oznámila se mu radostná novina, že byl ve své nepřítomnosti přijat za člena H‑DCM. President Zdeňka Rohlíčka symbolicky pokřtil, došlo i na gratulace a společná fota.

President a celý výbor se rozloučil a popřál všem pěkný zbytek večera a znovu gratuloval všem novým členů.

V Brně 17.7.2008

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout