Zápis z výborové a členské schůze H-DC Moravia 3. 10. 2009

Datum: 3. 10. 2009, 18:00 – 19:00 hodin
Místo: Camp Dobronice u Bechyně
Zapsal: Radek Kryštof

Přítomni: Zdeněk Šoula – Prezident, Viktor Šorf – Viceprezident, Radek Kryštof – Secretary, Ivoš Bruža – Treasurer, Karel Štarman – Road Captain, Miloš Moskva – Road Captain

Dne 3. října 2009 proběhla výborová i členská schůze H‑DCM.

1. SANTA CLAUS PARTY:
Vzhledem k provozním důvodům nelze využívat zatím prostory v Dyjákovicích. Proto výbor navrhuje pořádání Santa Claus Party v baru v Poděbradech
12.-13.12. 2009. Akci zajišťuje organizačně Rudolf Šoula. Klub poskytuje finanční obnos 10.000Kč pro organizaci akce. Požaduje 2x strip show, ubytování cca 250Kč, Jack & Coca-Cola 50Kč a hudební produkce dle schválení výboru klubu.

2. 1 MÍLE H‑DCM 1.-2.5. 2010:
1. Míli našeho klubu v roce 2010 zajišťují organizačně Miloš Moskva a Stanislav Richter. Klub má stejné požadavky jako pro konání jiných našich společenských akcí. Tedy 2x strip show, standardní ubytování cca 250-350 kč i se snídaní (motel, hotel apod.), hudební produkce po schválení výborem klubu, Jack x Coca-Cola 50 Kč! Výbor klubu schvaluje finanční částku ve výši 10.000 Kč pro zajištění akce. Organizátoři budou informovat členy výboru o přípravách a organizaci akce na Santa Claus Party v Poděbradech 12.-13. 12. 2009!

3. POSLEDNÍ MÍLE H‑DCM V ROCE 2010:
Poslední míli pro rok 2010 organizačně zajišťuje Karel Štarman. Předpokládá se pomoc členů klubu v lokaci jeho bydliště. Výbor klubu schvaluje finanční částku ve výši 10.000 Kč pro zajištění akce. Požaduje 2x strip show, standardní ubytování s topením v částce cca 250-350 Kč se snídaní (motel, hotel apod.), hudební produkce po schválení výborem klubu. Informace o přípravě akce a celkovém návrhu programu Poslední míle podá Kerel Štarman členům výboru klubu na Santa Claus Party 12.-13.12. 2009!

4. SUPER RALLY ŘECKO 2010:
Výbor klubu informuje své členy na webových stránkách H‑DCM o naši účasti na SUPER RALLY 2010 v Řecké PATŘE (PATRA)! Klub ve spolupráci se zástupci organizátorů akce zabezpečuje pro naše členy ubytování v hotelu v přímé blízkosti SR a společnou cestu domů trajektem do Benátek a po ose do ČR! Cesta „TAM“ bude předmětem dalších diskusí, ale cesta „ZPĚT“ musí být již předem dohodnuta a zaplacena! Jinak není možné počítat s volnými kapacitami v hotelu i na trajektu v požadované době! Zálohy ve výši 4000 Kč za ubytování v hotelu a 4000 Kč za trajekt (celkem 8000 Kč) jsou splatné „nejpozději“ na Santa Claus Party v Poděbradech 12.-13.12. 2009! Výbor H.DCM vyzývá členy klubu, aby se přihlásili k účasti na naši výpravě na SR 2010 co nejdříve!

5. PODÁNÍ NÁVRHU NA UKONČENÍ ČLENSTVÍ VASILA FEDORKA V H‑DCM:
Na základě písemného a oficiálně podaného návrhu čtyř členů klubu H‑DCM na ukončení členství člena Vasila Fedorka pro jeho nestandardní a konfliktní chování na akcích klubu se výbor klubu rozhodl pozvat k osobnímu projednání Vasila Fedorka a Milana Nováka, který žádost podával společně s dalšími členy klubu. Vasil Fedorko nevyužil nabídky druhé strany ke smíru a omluvě, tuto nebyl ochotný akceptovat a proto není jiné možnosti pro výbor klubu než navrhnout členské schůzi hlasování o ukončení jeho členství v klubu H‑DCM!

Členská základna rozhodne svým hlasováním o návrhu ukončení člentsví VASILA FEDORKA na členské schůzi 3.10.2009 v Dobronicích u Bechyně!

Závěr:

Sekretář klubu děkuje přítomným členům výboru klubu za účast na výborové schůzi, za velmi vstřícný a aktivní přístup k řešení všech bodů jejího programu, včetně programové přípravy členské schůze!

ČLENSKÁ SCHŮZE H‑DCM 3. 10. 2009 – DOBRONICE U BECHYNĚ!

Dne 3.10. 2009 v 19:00 se v campu v Dobronicích u Bechyně, kde byl organizován společenský večer Poslední Míle H‑DCM konala členská schůze klubu!

Schůze se zúčastnilo 20 členů klubu, tedy v usnášeníschopném množství pro hlasování!

Výbor klubu informoval členskou základnu o všech bodech jednání výborové schůze, tedy o přípravách a organizaci SANTA CLAUS PARTY v Poděbradech, 1. MÍLE 2010, POSLEDNÍ MÍLE 2010 a naši účasti na SUPER RALLY 2010 v Řecku. Výbor klubu apeloval na všechny členy klubu, aby se přihlásili co nejdříve a na SANTA CLAUS PARTY v Poděbradech zaplatili odpovídající zálohy svým objednávkám (ubytování v hotelu 4.000 Kč a trajekt „ZPĚT“ 4.000 Kč)!

Hlavním bodem jednání členské schůze jako vrcholného orgánu klubu H‑DCM bylo hlasování o návrhu čtyř členů klubu na „ukončení členství“ člena Vasila Fedorka a to z důvodů jeho nestandardního a konfliktního chování na akcích klubu! Před samotným hlasováním proběhla velmi obsáhlá diskuse na téma chování našich členů a mezilidských vztahů vně i uvnitř klubu. Snad všichni zúčastnění členové členské schůze se této diskuse účastnili! Vasil Fedorko se omluvil ostatním členům klubu za své chování, které zdůvodnil používáním léků v kombinaci s alkoholem, ale odmítl se omluvit za své chování Milanovi Novákovi, ke kterému se staví nepřátelsky. Výbor seznámil členy s podaným návrhem i se svými stanovisky k této záležitosti. Následně podal návrh na tajné hlasování. Toto bylo počtem 15ti hlasů přehlasováno na volbu hlasování veřejného!
Vlastního hlasování o podaném návrhu na „ukončení člentsví“ Vasila Fedorka se zúčastnilo dvacet členů klubu. 5x pro ukončení jeho členství v klubu H‑DCM, 5x proti a 10 se zdrželo hlasování. Tím tento návrh nezískal potřebnou většinu pro svoji platnost a budiž pro Vasila Fedorka mementem, že pouze 5 členů klubu přímo podpořilo jeho setrvání v klubu.

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout