Zápis z výborové schůze 9. března 2009

Datum: 9. 3. 2009, 16:00 – 19:20 hodin
Místo: Kancelář společnosti Inzert Express Brno
Zapsal: Radek Kryštof

Přítomni: Zdeněk Šoula – Prezident, Viktor Šorf – Viceprezident, Radek Kryštof – Secretary, Ivoš Bruža – Treasurer, Karel Štarman – Road Captain, Miloš Moskva – Road Captain

Dne 9. března 2009 proběhla výborová schůze H‑DCM.

1. SUPER RALLY FINSKO:

Ivoš Bruža připravující a organizující návrh cesty účastníkům Super rally ve Finsku v našem klubu oznámil výboru informace týkající se obsazení trajektu do Finska v námi požadovaném termínu. Z tohoto důvodu navrhuje prodloužení pobytu o jeden den a tím změnu v harmonogramu plánu cesty a pokusí se objednat a zaplatit lístky na trajekty závazně přihlášeným členům klubu. Následně seznámí s výsledkem všechny členy výboru a další postup v organizaci naší účasti na Super rally bude předmětem jednání příští výborové schůze H‑DCM.

2. UKONČENÍ ČLENSTVÍ SEKRETÁŘE KLUBU:

Členka H‑DCM, vykonávající rovněž funkci sekretáře H‑DCM Jana Jahelková, oznámila svůj záměr ukončení členství v klubu ze soukromých a pracovních důvodů.

– agendu evidenčně-hospodářsko-pokladní již fyzicky formou inventury předala pokladníkovi výboru klubu Ivoši Bružovi,
– agendu komunikační předala novému sekretáři Radku Kryštofovi.

Výbor lituje odchodu Jany Jahelkové z aktivního života z klubu a děkuje ji za její nenahraditelný přínos pro členskou základnu H‑DCM. Přejeme Janě Jahelkové mnoho úspěchů v životě osobním i pracovním. Výbor tímto bere na vědomí její ukončení členství v H‑DCM. Dále výbor pověřuje výkonem funkce sekretáře klubu člena klubu Radka Kryštofa. Radek Kryštof přebírá notebook Asus s evidencí členské základny klubu a fotografickým archivem.

Výbor dále bere na vědomí odchod člena/frienda Josefa Vacka.

3. PŘIJETÍ NOVÉHO ČLENA ZA ČEKATELE: Stanislav Richter alias Stanley informoval prostřednictvím výboru klubu o jeho vystoupení z HOGu a požádal o čekatelství v H‑DCM. Zaručují se za něho: Zdeněk Šoula, Miloš Moskva. Hlasováním přítomných členů výboru byl jednomyslně přijat za čekatele členství v H‑DCM.

4. 1. MÍLE 2009:

plánovaný termín je 1. – 3. května 2009

– původní plán termální lázně Slovensko
– náhradní plán Dyjákovice – Vídeň – Laa – Dyjákovice

Vzhledem ke komunikačnímu chaosu se slovenskou stranou vyjadřuje výbor rozpaky nad realizací tohoto původního plánu. Viktor Šorf přímo v jednání výborové schůze kontaktoval telefonicky pí Cesákovou ze slovenské strany a po tomto rozhovoru se výbor rozhodl zrušit původní plán a podpořil náhradní plán.

První míle H‑DCM se uskuteční v termínu 1. – 3. května 2009, a to dopoledním pátečním příjezdem do clubhousu v Dyjákovicích, společným obědem, odpoledním programem v termálních lázních v Laa (Rakousko), dále večerní ochutnávkou vín s atraktivní dívčí cimbálovou hudbou, sobotní vyjížďkou do Vídně, společenským večerem s živou hudbou a zábavou v clubhousu v Dyjákovicích, a poté nedělním rozjezdem domů.

– program vyjížďky a ochutnávka vín – zajišťuje prezident Zdeněk Šoula
– páteční vystoupení dívčí cimbálové hudby – zajišťuje viceprezident Viktor Šorf
– hudbu sobotního společenského večera – zajišťuje road captain Karel Štarman

5. HLAVNÍ SRAZ KLUBU H‑DCM 2009 – Riviera Brno:

Vzhledem k extrémnímu navýšení pronájmu v prostorách Riviéry, kde se konal loňský klubový sraz, rozhodl výbor klubu o neakceptování této nabídky a o přesunutí do jiné lokace. Cílem je zachovat daný termín hlavního klubového srazu, kterým je termín 26. – 28. červen 2009. Sekretář klubu oslovil správce autokempingu Obora, s nímž je domluvena schůzka na pátek 13. března v 10:00 hod. v areálu Obora. Na ten samý den zajistil prezident klubu návštěvu další lokace v Hotelu Koupaliště v Letovicích. Toto místo a dohodnuté podmínky pronájmu pro konání našeho hlavního letního srazu vede všechny členy výboru jednomyslně k rozhodnutí, že letní hlavní sraz H‑DCM budeme pořádat právě v Letovicích!

Výbor klubu rozhodne oficiálně o místě konání hlavního klubového srazu roku 2009 nejpozději do příští výborové schůze plánované na 27. března v Poděbradech.

Závěr:

Sekretář klubu děkuje přítomným členům klubu za projevenou důvěru, za velmi vstřícný a aktivní přístup k řešení všech bodů programu výborové schůze i výjezdního zasedání v autocampu OBORA a Hotelu KOUPALIŠTĚ v Letovicích.

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout