Zápis z výborové schůze a výjezdního zasedání H-DC Moravia 13. 11. 2009

Datum: 13. 11. 2009, 19:00 – 20:30 hodin
Místo: Hotel Vianen, Utrecht, Holandsko
Zapsal: Radek Kryštof

Přítomni: Zdeněk Šoula – Prezident, Radek Kryštof – Secretary, Ivoš Bruža – Treasurer, Karel Štarman – Road Captain, Miloš Moskva – Road Captain

Dne 13. listopadu 2009 proběhla výborová schůze H‑DCM, Utrecht, Holandsko.

1.1. KLUBOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2010:

Výbor jednomyslně odhlasoval výrobu klubových kalendářů pro rok 2010 v ceně 23.500 Kč s DPH v celkovém množství 500ks. Určeno pro členy, friendy a pro prezentaci klubu na veřejnosti.

1.2. NÁŠIVKY FEDERACE A H‑DCM:

Výbor jednomyslně odhlasoval výrobu nášivek Federace, zatím v počtu 50ks a to pouze pro členy klubu!
Je možno objednat jmenovky v počtu minimálně 4ks na osobu!

1.3. KLUBOVÁ TRIKA:

Výbor schválil pro účastníky zájezdu na President Meeting v Holandsku možnost nákupu klubových trik v ceně 100Kč.

1.4. INTERNETOVÉ INFO O ČINNOSTI KLUBU:

Výbor dává na vědomí všem členům a friendům klubu H‑DCM, že veškeré informace o činnosti a aktivitách klubu a jeho členů, včetně organizačních pokynů plánovaných akcí jsou a nadále budou poskytnuty na webovém portálu klubu www.h-dcm.cz. Tímto výbor jednomyslně považuje veškeré informace za doručené všem členům klubu i jeho příznivcům!

Ivoš Brůža rozešle všem členům klubu tuto informaci sms zprávou.

Radek Kryštof osloví členy klubu pro jejich účast na Super Rally 2010 v Řecku a objednávku ubytování v Patras a s Ivošem toto uzavřou nejpozději do konce listopadu 2009 se zástupcem pořádajícího klubu Hellas v Řecku!

1.5. VALNÁ HROMADA KLUBU H‑DCM 2010:

Výbor navrhuje konání Valné hromady H‑DCM v termínu 9.1. 2010! Místo upřesní na webu klubu v nejbližší době. Výbor klubu velmi rozhodně žádá členy o jejich pozornost a pravidelnou návštěvnost webových stránek klubu, kde získají ucelený soubor informací o činnosti klubu a jeho členů i příznivců. Nejenom archív fotografií ze všech akcí, ale hlavně návrhy a organizační záležitosti plánovaných akcí včetně výzev ke spolupráci s výborem klubu a organizátory jednotlivých akcí a povinnostech s tímto spojených!

1.6. NÁVRH NA ČEKATELSTVÍ ČLENA H‑DCM:

Karel Štarman navrhuje Jana Peřinu za čekatele člentsví v H‑DCM. Členská základna o tomto návrhu bude hlasovat na Valné hromadě 9.1. 2010. Účast Jana Peřiny na Valné hromadě je tímto nutná! (Garanty jsou Karel Štarman a Vlastik Hrdina)

1.7. PŘÍPRAVY ZMĚN STANOV KLUBU H‑DCM:

Výbor žádá tímto všechny členy klubu k jejich iniciativě v přípravě návrhů změn stanov H‑DCM a to „písemnou formou“, kterou doručí oficiálně všichni k rukám presidenta klubu na Santa Claus Party v Poděbradech 12.12. 2009!

1. 8. NÁVRH NA SPOLUPRÁCI V POŘÁDÁNÍ 1. MÍLE 2010:

Člen výboru H‑DCM Miloš Moskva podal po dohodě se členy H-DC Ostrava na této výborové schůzi návrh na spolupořádání 1. Míle 2010 a to jak z organizačních, tak i ekonomických důvodů, které by umožňovaly připravit náročnější a rozsáhlejší kulturní program 1. Míle. Výbor třemi hlasy proti a dvěma zdrženými tento návrh nepodpořil, ale navrhuje tuto alternativu projednat na Valné hromadě a v případě přijetí Ostravského klubu do Federace v příštím roce tuto variantu spolupráce na 1. Míli 2011 aktualizovat.

Závěr:

Sekretář klubu děkuje přítomným členům klubu za velmi vstřícný a aktivní přístup k řešení všech bodů programu výborové schůze výjezdního zasedání v Vianen v Utrechtu v Holandsku, kde zítra 14.11. 2009 bude Federace na svém President Meetingu hlasovat o našem přijetí za člena Federace!

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout