Zápis z výborové schůze H-DC Moravia 7.4. 2007

Zápis z výborové schůze Harley-Davidson klubu Moravia

konané dne 7.4. 2007 v Poděbradech (Autocamp Poděbrady)

Členové výboru: Zdeněk Šoula sr., Karel Štarman, Viktor Šorf, Olga Běhávková, Tichý Zdeněk.

Hosté: Milan Novák, Zuzana Kunčarová, Ruda Šoula, Josef Vavřička, Lenka Vavřičková, Jiří Jokeš, Alena Jokešová, Fux Miroslav, Kadlec Ivoš, Kateřina Krajčová, Rohlíček Zdeněk, Rohlíčková Liběna, F. Burger, Dušan Drefko, Tichý Zdeněk, Vlček Michal

Omluveni:
Fischer Černot, Kokna František, Kokna Tomáš

1. Zahájení
Z. Šoula sr. přivítal všechny přítomné a rozdal program schůze.

2. Členská základna – příchody a odchody-
– Výbor schválil ukončení členství Mariána Škarby na jeho vlastní písemnou žádost.
– Pan a paní Rohlíčkovi byli přijati za příznivce klubu.
– Výbor projednal zájem o členství pana a paní Běhalových. Jelikož se tito nedostavili, bylo rozhodnutí odloženo na příští členskou schůzi.

3. Zaplacení členských příspěvků
Výbor vyzval ty, kteří ještě nezaplatili k zaplacení členských příspěvků. Termín zaplacení byl stanoven do příští členské schůze na akci Džbán 2. 6. 2007.

4. Členství ve federaci
Výbor rozhodl, že Viktor Šorf a Zdeněk Šoula st. vyplní dotazník pro členství ve federaci.

5. Hymna klubu
Jelikož se pan Randiak nedostavil, bylo předvedení návrhu klubové hymny odloženo na příští schůzi 2. 6. 2007 na akci Džbán.

6. Řešení názvu příznivců klubu
Výborem bylo odsouhlaseno, že pro příznivce se bude používat název friend, pro sponzory a partnery název partner.

7. Informace o vývoji webových stránek klubu
Olga Běhávková představila návrh webových stránek klubu. Výborem bylo odsouhlaseno, že na webových stránkách budou promítány fotografie jednotlivých členů klubu. Tato verze webových stránek byla výborem schválena.

8. Výbor vyzývá všechny členy a příznivce aby se aktivně podíleli na doplňování slevového systému o další partnery a klubové sponzory.

9. Dubai
Výbor oznamuje, že přes veškeré úsilí se nepodařilo zajistit pronájem motorek, proto HDCM neorganizuje pro letošní rok cestu do Dubaie.

10. Letní sraz Brno
Výbor oznamuje, že se letní sraz Brno letos nebude konat, neboť byla příliš krátká doba na jeho řádnou organizaci. Tato akce příští rok nahradí Wineland Rally.

11. Informace o způsobu financování některých klubových akcí, popř. jejich částí
– Výborem bylo schváleno, že Zdeněk Šoula sr. bude ještě letos zajišťovat Wineland Rally ve vlastní režiji s tím, že členové, příznivci klubu a jejich partnerky budou mít vstup zdarma.
– Výbor schválil, že klub nebude přispívat na hudbu na Wineland Rally a Vinobraní ve Znojmě. Zda klub bude přispívat na hudbu na akci Wild West, bude rozhodnuto po domluvě s Jerrym Procházkou.

12. 1. míle Řecko
– Výbor projednal informace o akci. Viktor Šorf nabídl, že zajistí doprovodné vozidlo ve vlastní režii a Zdeněk Šoula st. ve vlastní režii zajistí zázemí pro účastníky – kompletní servis pro přípravu jídla s posezením.
– Výbor dále odsouhlasil, že občerstvení a pití na akci zaplatí klub.

13. Superrally
Výbor projednal současné podmínky účasti na Superraly – fakt, že se do kempu nesmí vozit jídlo a pití. Na základě této skutečnosti byla hromadná jízda na akci včetně doprovodného vozidla zrušena. V případě nutnosti pojede pouze Zdeněk Šoula sr., Viktor Šorf a tlumočnice na Prezidentský meeting.

14. Praha Džbán (XIV. Česká národní Rally HOG Praha)
Výborem byly projednány informace o akci a odsouhlaseno, aby byl na akci zajištěn reprezentační stan klubu s občerstvením z klubových peněz.

15. Pulman City
Výbor oznámil, že je zajištěna pevnost pro 12 lidí. V pevnosti bude ubytováno pouze prvních 12, kteří se přihlásí. Ostatní budou spát ve stanech, které není nutné rezervovat dopředu.

16. Informace o stavu výroby odznaků
Výbor odsouhlasil vzor odznaku.

17. Výbor poděkoval Milanu Podkonickému za zajištění CD s fotkami z loňských klubových akcí

18. Rozdání přívěsků H‑DCM řádným členům a příznivcům klubu.
Výbor odsouhlasil, aby členové i příznivci klubu dostali přívěsek zdarma.

19. Termín konání další schůze
Termín konání další schůze byl stanoven na sobotu 2. 6. 2007 na akci Džbán (XIV. Česká národní Rally HOG Praha). Přesný čas výborové schůze bude upřesněn později.

V Poděbradech dne 7. 4. 2007

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout