Zápis ze schůze 16.12. 2006, Brno

Zápis ze schůze Harley-Davidson klubu Moravia

konané dne 16. 12. 2006 v Brně
(WILD WEST HOTEL Dyjákovice)

Přítomni:
Vasil Fedorko, Milan Novák, Zuzana Kunčarová, Josef Spáčil, Karel Štarman, Viktor Šorf, Milan Randiak, Zdeněk Šoula jr., Zdeněk Šoula sr., Ruda Šoula, Škarba Marian, Petrikovič Tibor, Josef Vavřička, Lenka Vavřičková, Jiří Jokeš, Alena Jokešová, Olga Běhávková, Ehrewberger Josef, Fux Miroslav, Gromnica Rostislav, Haštava Jaroslav, Jandová Simona, Kadlec Ivoš, Košař Leoš, Langer Petr, Podkonický Milan, Pospíšilová Renata, Tomášek František

Omluveni:
Kokna František, Kokna Tomáš, Fischer Gernot

1. Zahájení
Z. Šoula sr. přivítal všechny přítomné, stručně seznámil s programem ustavující schůze a oznámil rozhodnutí přípravného výboru, že vzhledem ke svému omezenému mandátu, jakýkoliv bod který neodsouhlasí jednomyslně bude odsunut na řádný výbor, který bude volen po zaregistrování klubu.

2. Transparenty, vlajky – propagační předměty, diskuse, schválení
– Byl podán návrh na výrobu transparentu na fotografování
o rozměru 5,5 x 4,5 m, jeho grafická podoba i výrobní cena cca 10.000,- Kč byla jednohlasně schválena.
– Byl podán a schválen návrh na výrobu lehkého textilního transparentu délka 6m, jeho grafická podoba bude projednána na příští schůzi.
– Byl podán návrh na výrobu velké vlajky na motorku, grafická podoba bude projednána na příští schůzi.
– Byly ukázány vzorky – klubové polštáře a vlajky, které je možné objednat.

3. Změna barev, diskuse, schválení.
Byla projednána změna barev – černý klín byl změněn na modrý. Nový návrh byl jednomyslně schválen.

4. Klubové karty.
Byl jednomyslně schválen návrh klubových karet. Fotografie potřebné pro výrobu budou nafoceny na nejbližší klubové akci.

5. Hymna
Byl podán návrh na výrobu klubové hymny. Na příští schůzi si členové a příznivci připraví návrhy textu.

6. Malé barvy – označení členů, příznivců, partnerů a kluboven.
Byli předvedeny návrhy označení členů, partnerů, příznivců a kluboven, návrhy byly jednohlasně schváleny.

7. Přijetí nových příznivců klubu
Byl podán návrh na přijetí vybraných kamarádů z jiných H-D klubů za příznivce klubu, tito byli na schůzi jednohlasně schváleni.
Většina kamarádů nabídku přijalo a zaplacením poplatku se stali příznivci klubu.
Mnozí další projevili zájem stát se příznivci klubu, tito budou projednáni na další schůzi.

8. Vyšívání v Brně.
Bylo oznámeno, že jsme zajistili dodavatele výšivek v Brně, kde bude mít každý člen a příznivec možnost zajistit si vyšívání sám. Ceník výšivek a kontakt bude oznámen na příští schůzi.

9. Systém slev u partnerů
Byli představeni noví partneři a slevy, které nabízejí. Členové a příznivci byli vyzvání k dalším návrhům nových partnerů. Partneři budou umístění na webové prezentaci klubu.

10. Vysvětlení symbolů u vybraných akcí na kalendáři
Akce s hvězdičkou jsou určeny jen pro členy a příznivce klubu, popř. hosty, které výbor předem schválí.
Dále bylo odsouhlaseno, na vybraných akcích bude pro členy a příznivce jídlo, pivo a limonáda zdarma.

11. Letní sraz
Bylo oznámeno, že plánované místo z finančních důvodů letní akci nevyhovuje. Výbor dále hledá vhodné místo akce.

12. Santaclaus party
Bylo odsouhlaseno, že klub uhradí obsluhu na Santaclaus party v Dyjákovicích.

13. Závěr
Zdeněk Šoula věnoval klubu 4 ks již používaných transparentů v celkové hodnotě cca 6.265,- Kč a poděkoval všem přítomným za účast.

V Dyjákovicích 16.12. 2006

Používáme soubory cookies ke zlepšení uživatelského prostředí na těchto webových stránkách, pro analýzu provozu a personalizaci obsahu a reklamy.

přijmout všenastavitodmítnout