Vedení klubu

Dlouhý Miroslav

Dlouhán

President

Bruža Ivo

Ivoš

Vice-president

Richter Stanislav

Stanley

Treasurer

Sejkora Jiří

Sejček

Webmaster

Vlk Leopold

Polda

Secretary